Före och efter

Före lackreparation hos Spotrepair Center i Göteborg

Före

En typisk parkeringsskada som med traditionell lackering skulle kosta både mer tid och mer pengar, men resultatet är likvärdigt.

Efter lackreparation hos Spotrepair Center i Göteborg

Efter

Här ser vi det färdiga resultatet. Snabbt billigare och bättre för miljön!